Menu

Cześć!

25.05.2018 roku wchodzą w życie nowe regulacje dot. ochrony danych osobowych (RODO), które nakładają na firmy dodatkowe obowiązki jak m.in poinformowanie osób o tym, jak przetwarzane są ich dane, przez kogo, w jakim celu i jakie prawa te osoby mają, etc. Dlatego też chcieliśmy poinformować Cię, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest MBielski, reprezentowany przez Mateusza Bielskiego.

2.    Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu doboru oferty, personalizacji jej, a także sprawdzeniu, czy podany przez Was termin jest jeszcze wolny. Wszystko po to, aby dobrać dla Was jak najbardziej fajną ofertę 😉

3.    Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym organom ani odbiorcom zewnętrznym.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, czyli przez cały okres od pierwszej wiadomości, aż do 6 miesięcy po dacie realizacji zlecenia.

5.   Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wystarczy wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

6.    Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje, że niemożliwe jest kontynuowanie świadczenia usług, a więc skutkuje zerwaniem umowy w trybie natychmiastowym.

7.    Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.